Hỏi đáp

PSS

Với hệ thống tối ưu có dòng xả có cao trình cao hơn vị trí đặt bơm, đường kính ống xả lớn. Đường ống tối thiểu phải đạt được để đảm bảo vận tốc nước thải là đủ tạo điều kiện cho các chất rắn đi qua và không bị mùi. Điều này làm cho hiệu quả kinh tế không cao do đòi hỏi hố đào sâu với nơi có địa hình khó khăn. Trái với hệ thống PSS sử dụng đường ống xả có đường kính nhỏ có cao trình đồng mức ở độ sâu nông

Pump stations

Bằng cách sử dụng kinh nghiệm từ các trạm tương tự đang hoạt động tốt. Áp dụng theo các tiêu chuẩn thiết kế sau đó là tiêu chuẩn về chất lượng của viện thủy công, và tư vấn từ phía FLYGT về hướng dẫn thiết kế nhà trạm. Thử nghiệm mô hình vật lý hoặc động lực học (CFD) tính toán phân tích chất lỏng cần thiết để thiết kế.

Phan tich chuyen tiep

Để dự đoán sự va đập thủy lực xảy ra trong hệ thống đề nghị lắp đặt các thiết bị bảo đảm bảo chi phí hiệu quả. Bơm sẽ ngừng hoạt động khi sự va đập thủy lực thoáng xảy ra. Nó sẽ làm thay đổi áp lực nhanh chóng trong đường ống xả, sẽ xảy ra hậu quả nghiêm trọng, chẳng hạn như vỡ đường ống.
Hỗ trợ trực tuyến