Xylem tham dự Tuần lễ Nước (Water Week 2014) tại Washington (Mỹ)

 Từ ngày 07 đến ngày 11 tháng 04 năm 2014 vừa qua, Xylem đã tham dự lễ khai mạc Water Week 2014 tại Washington(Mỹ) cùng các tổ chức ưu tú về nước. Water Week năm nay đem đến một cơ hội cho Xylem và những tập đoàn công nghệ nước khác để ủng hộ những chính sách và các sáng kiến về nước sạch, đồng thời đưa ra những cách tiếp cận tiên tiến tới việc quản lý nước một cách bền vững và nhấn mạnh tầm quan trọng của nước sạch tới sức khỏe cộng đồng, môi trường cũng như một nền kinh tế vững mạnh hơn.

“Nước chưa bao giờ quan trọng hơn thế với nền kinh tế tương lai của Mỹ”, Albert Cho, Phó chủ tịch chiến lược và phát triển kinh doanh Xylem nhận định. “Một mặt, các tài nguyên nước và cơ sở hạ tầng của chúng tôi đang hỗ trợ sự phục hồi của nền kinh tế Mỹ. Mặt khác, cơ sở hạ tầng của chúng tôi đang già đi và đòi hỏi một sự đầu tư đáng kể- không chỉ để đáp ứng những nhu cầu hiện tại mà còn để đảm bảo rằng các cộng đồng của chúng tôi trở nên vững vàng hơn khi đối mặt với những rủi ro như siêu bão Sandy và hạn hán ở California. Việc đầu tư vào những công nghệ nước tiên tiến sẽ làm mới kết cấu hạ tầng nước ở Mỹ, thúc đấy tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm, giúp cộng đồng hồi phục, cải thiện môi trường và sức khỏe cộng đồng”, ông nói.

Được tổ chức bởi Hiệp hội quốc gia các cơ quan về nước sạch (NACWA), Liên đoàn môi trường nước và (WEF) và Quỹ nghiên cứu môi trường nước (WERF), cùng với sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc gia, nhà nước và khu vực, Water Week 2014 mang đến những chuyên gia về nước và xử lý nước thải tới nguồn vốn của quốc gia để thảo luận những vấn đề pháp lý cốt lõi, quy định, sự phát triển hợp pháp với các thành viên trong Quốc hội và các cơ quan quản lý liên bang, đồng thời giới thiệu các cải tiến, công nghệ mới và chúc mừng sự tiến bộ của các chuyên gia trong việc giải quyết những thách thức về nước.

Để biết thêm chi tiết về sự kiện Water Week 2014, mời bạn truy cập website http://www.waterweek.us/

Hỗ trợ trực tuyến