Nâng cấp


Flygt có triết lý xây dựng để đảm bảo tối đa hóa mức đầu tư. Công nghệ cánh guồng N tự làm sạch duy trì hiệu quả bơm cao, ngay cả trong chất lỏng có chất rắn, chất dạng sợi ở mức độ cao. 
 
Tất cả máy bơm nước thải FLYGT, như là bơm C có thể nhanh chóng và đơn giản thay thế nâng cấp lên kiểu N với bộ phụ tùng nâng cấp toàn diện của FLYGT.

 

Hỗ trợ trực tuyến