Cung cấp dịch vụ


 

Hệ thống bảo dưỡng bảo trì được chúng tôi cam kết cung cấp toàn cầu, đó chính là vấn đề cốt lõi được chúng tôi hết sức chú trọng đến. Các nhân viên kỹ thuật luôn được đào tạo và được cấp chứng chỉ để làm tất cả các công việc bảo dưỡng bảo tri, sửa chữa thay thế.

 

Chúng tôi có một mạng lưới các nhà cung cấp dịch vụ đã được chấp thuận tại địa phương để cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Điều này có được để đảm bảo luôn luôn cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.
 
Nếu nhà cung cấp hiện tại của khách hàng không thuộc hệ thống của chúng tôi, chúng tôi sẽ liên hệ với họ để đảm bảo tiêu chí tốt nhất cho khách hàng. Đó chính là chính sách của chúng tôi rằng tất cả khách hàng của FLYGT cần phải có nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất thuộc hệ thống FLYGT.
 
 
 
 
 

 

Hỗ trợ trực tuyến