Ứng dụng


Sản phẩm FLYGT được ứng dụng rộng rãi, với giải pháp đạt kết quả hoạt động cho hiệu suất cao đúng mục đích. Với kinh nghiệm và chuyên môn là hai yếu tố không thể thiếu trong sản xuất. Để có được sản phẩm cao cấp, ứng dụng rộng rãi là rất khó, vì thế chúng tôi đã đưa ra các giải pháp linh hoạt để dảm bảo mọi hoạt động tốt liên tục đạt hiệu suất cao.
Nông nghiệpThủy lợi​

Phục vụ tưới cho các vùng khô hạn

Chăn nuôi gia súc​

Xử lý phân bón trong lĩnh vực nông nghiệp

Nuôi cá​

Bơm hoạt động phục vụ nuôi cá để kinh doanh

Xử lý nước thảiDự phòng​

Bơm dùng để dự phòng thay thế.

Tổ hợp​

Trạm bơm nước thải và nước mưa

Trạm lấy nước vào​

Lấy nước đầu vào cho trạm bơm xử lý nước thải

Trạm bơm​

Any pump station in the sewage collection network​

Hệ thống thoát nước tăng áp​

Sử dụng đường ống áp lực để thoát nước thải sinh hoạt

Thoát nướcXây dựng & hầm lò​

Công nghiệp khai khoáng​

Công nghiệp​

Đô thị​

Hàng hải​

Dầu khí​

Xử lý bùnRAS/WAS​​

Xử lý bùn thứ cấp trong nhà máy

Xử lý bùn​

Xử lý bùn đặc trong nhà máy

Nhà máy điệnHệ thống làm mát​

Làm mát nước sinh hoạt trong các nhà máy điện và khu công nghiệp

Hệ thống nước ngưng tụ​

Bơm nước ngưng tụ trong nhà máy

Bể nước đầu vào​

Water intake stations to power plants and water treatment plants

Nước mưaKiểm soát lũ lụt​

Bơm thoát lượng lớn nước ô nhiễm nhẹ khi lũ lụt và mưa bão xảy ra

Hỗ trợ trực tuyến