Lựa chọn sản phẩm và tài liệu kỹ thuật

Downloads

Tài liệu quảng cáo

Ứng dụng

Hệ thống xử lý áp lực FLYGT (PSS)
Đối với chủ nhà, hiệp hội nhà ở, và các chuyên gia.

Hệ thống xử lý nước áp lực FLYGT (PSS) cung cấp là đáng tin cậy, hiệu quả và tối ưu hóa chi phí cho một ngôi nhà duy nhất, hoặc toàn bộ mạng lưới thu gom nước thải thành phố, đô thị. Những tiện ích PSS đáp ứng là rõ ràng như: thoát nước thải ở độ sâu tối thiểu, giảm thiểu tối thiểu ảnh hưởng đến môi trường, và làm phiền hộ dân cạnh. Lựa chọn kinh tế khôn khéo đảm bảo chi phí ít  cho các hệ thống xử lý nước thải tự chảy đáp ứng lắp đặt và bảo dưỡng. 
 
Hệ thống được xây dựng cho các nhu cầu địa phương.
PSS được dựa trên mạng lưới các trạm bơm nhỏ, với mỗi trạm thường phục vụ một hộ dân cư. Các hệ thống này thích hợp đặc biệt tại các vị trí ở xa. các  vùng trũng thấp, low-lying areas, from waterfronts, across waterways, in rocky soil conditions, in undulating terrain or flat country. Two grinder pump types are normally used for PSS – centrifugal and progressive cavity grinder pumps.
 
Three standard packages
Right from the start, Flygt will work with you to design, install and maintain the optimal system for your local needs. All according to set standards. You can choose the PSS that is just right for you from one of our standard packages: basic, advanced or professional. We will then tailor it to your precise requirements. And because we optimize your system according to specification, you only pay for exactly what you require. No more, no less.
Hỗ trợ trực tuyến